У току је замена азбесно цементних цеви у улици Христијана Карпоша, друга по реду из програма II. Радове финансира ЈП“Водовод“ Врање у сарадњи са KfW банком.

 

Извођач радова је оформио трећу екипу и јуче је почео ископ земље за постављање нових цеви. Дужина је 620 метара, а вредност 13 милиона динара. Замењују се постојеће и стављају полипропиленске цеви већег профила. Ово је ознака на цевима коју одобрава Светска здравствена организација, еколошка је и по стандардима Европске уније.

    Након ове следи улица Ђуре Ђаковића a затим Призренска. Прва улица из програма IIје Партизански пут у дужини од 1100 метара. Вредност радова у овом програму је 92 милиона динара. Друга висинска зона креће од ове улице преко улице  Александра Младеновића. То је вод који води до Бунушевца и Дубнице и за сва ова рубна подручја обезбеђује се квалитетно снабдевање водом.

1