Обавештење о закљученом уговору за физичко обезбеђење