Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Четвртак – 20.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор II………………………..Николић Слободан
– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 16 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

4.Замена водомера код потрошача:

– Аризанов Павле – Ратка Митровића бр.16 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Николов Г.Калина – Ратка Митровића бр.23 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Крстић Станислав – Ратка Митровића бр.21 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Аризанов Љубинка – Ратка Митровића бр.19 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Јанков Владимир – Ратка Митровића бр.11 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Ђорђевић Синиша – Ратка Митровића бр.10 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Радуловић Миодраг – Ратка Митровића бр.3 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Алексић Томислав – Ратка Митровића бр.8 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Дајић Никола – Ратка Митровића бр.6 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

5.Замена водомера код потрошача:

– Христов Коста – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Трајковић Боривоје – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стошић Дејан – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стојановић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Христов Жарко – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 20.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић