Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање

– Петак – 21.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Фарбање 50 водомера 3/4”,7 водомера 1/2V,2 водомера 1”,везивање бломбе и овера истих

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 14 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 20 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Тасић Бранислав

4.Замена водомера код потрошача:

– Богдановић Јасмина – Саве Ковачевића бр.11 – стан 10 – водомер 3/4”
– Арсић Цветко – Мајке Јевросиме бр.13 – водомер 3/4”
– Дејановић Мирослав – Трг.Братства и Јединства бр.2 – стан 29 – водомер 1/2”
– Ђорђевић Петар – Хајдук Вељкова бр.2 – водомер 3/4”
– Николић Миладин – Алберта Ајштајна бр.18 – водомер 3/4”
– Спасић Бранка – Ратка Митровића бр.29 – водомер 3/4”
– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”
– Дончић Сима – Ратка Митровића бр.14 – водомер 3/4”
– Јованчов Миле – Ратка Митровића бр.27 – водомер 3/4”
– Стојановић Александар – Ратка Митровића бр.25 – водомер 3/4”
– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Грозданов Стојан – Ратка Митровића бр.13 – водомер 3/4”
– Поповић Славољуб – Ратка Митровића бр.7 – водомер 3/4”
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4”
– Стојановић Милорад – Париске Комуне бр.14/2 – стан 8 – водомер 1/2V
– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”
– Иванов Драган – Орце Николова бр.23/а – водомер 3/4”
– Николов Драгољуб – Орце Николова бб – водомер 3/4”
– Цветанов Станиша – Орце Николова бр.14/а – водомер 3/4”
– Вељановић Миомир – Орце Николова бр.11 – водомер 3/4”
– Трајковић Драган – Орце Николова бр.9 – водомер 3/4”
– Тројановић Милкица – Орце Николова бр.4 – водомер 3/4”
– Младеновић Слађан – Орце Николова бр.3 – водомер 3/4”
– Нешић Светлана – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Стаменковић Велибор – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Стојковић Станоје – Петра Лековића бр.20 – водомер 3/4”
– Милошевић Станиша – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Џикић Драган – Петра Лековића бр.12 – водомер 3/4”
– Цветковић Драгослав – Ристене Гоговске бр.3 – водомер 3/4”
– Трајковић Божидар – Ристене Гоговске бр.14 – водомер 3/4”
– Димитријевић Милан – Ристене Гоговске бр.10 – водомер 3/4”
– Петровић Зоран – Ристене Гоговске бр.6 – водомер 3/4”
– Агрон Мустафа – Ристене Гоговске бр.5 – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор………………………………...Спасић Перица

5.Замена водомера код потрошача:

– Стошић З.Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Небојша – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојилковић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Костић Чеда – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стошић Бобан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Ј.Новица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Алексић Миодраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стаменковић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Станојко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Милосављевић Драги – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић Миодраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић С.Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Крстић Д.Слободан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Анђелковић Ж.Дејан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Николић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Алксић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Далибор – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић Снежана – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јованчевић Радица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић С.Бранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Срба – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Јован – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Србољуб – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Сретен -сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Илић С.Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Крстић Предраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Бора – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Младеновић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Недељковић Јован -сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Ранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Илић Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стошић Воја – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Ика – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић В.Слађан – Топлац – водомер 3/4”
– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ђорђе -Топлац – водомер 3/4”
– Алексић Јовица – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Слободан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Томић Радован – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”
– Стошић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Горан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Мајстор………………………………...Тасић Бранислав

У Врању, 21.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић