Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Среда – 19.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Милорад – Париске Комуне бр.14/2 – стан 8 – водомер 1/2V

– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”

– Василов Саша – Орце Николова бр.25 – водомер 3/4”

– Иванов Драган – Орце Николова бр.23/а – водомер 3/4”

– Николов Драгољуб – Орце Николова бб – водомер 3/4”

– Величков Томислав – Орце Николова бр.16/а – водомер 3/4”

– Величков Велин – Орце Николова бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Александар – Орце Николова бр.21 – водомер 3/4”

– Цветанов Станиша – Орце Николова бр.14/а – водомер 3/4”

– Соколов Живојин – Орце Николова бр.12/а – водомер 3/4”

– Ђурић Драгољуб – Орце Николова бр.15 – водомер 3/4”

– Милев Велимир – Орце Николова бр.8/а – водомер 3/4”

– Милев Ненко – Орце Николова бр.8 – водомер 3/4”

– Вељановић Миомир – Орце Николова бр.11 – водомер 3/4”

– Тошев Стојан – Орце Николова бр.6/а – водомер 3/4”

– Трајковић Драган – Орце Николова бр.9 – водомер 3/4”

– Стаменов Стојан – Орце Николова бр.7 – водомер 3/4”

– Тројановић Милкица – Орце Николова бр.4 – водомер 3/4”

– Младеновић Слађан – Орце Николова бр.3 – водомер 3/4”

– Нешић Светлана – Петра Лековића бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Велибор – Петра Лековића бб – водомер 3/4”

– Стојковић Станоје – Петра Лековића бр.20 – водомер 3/4”

– Милошевић Станиша – Петра Лековића бб – водомер 3/4”

– Џикић Драган – Петра Лековића бр.12 – водомер 3/4”

– Цветковић Драгослав – Ристене Гоговске бр.3 – водомер 3/4”

– Трајковић Божидар – Ристене Гоговске бр.14 – водомер 3/4”

– Димитријевић Милан – Ристене Гоговске бр.10 – водомер 3/4”

– Петровић Зоран – Ристене Гоговске бр.6 – водомер 3/4”

– Агрон Мустафа – Ристене Гоговске бр.5 – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

5.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Станиша – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Митић Владимир – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Костић Боривоје – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Димчић Благоје – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ружица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Стојановић Јосиф – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Стошић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Стаменковић Добри – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Цветковић Предраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Анђелковић Бисерка – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Јовчић Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Стојковић В.Слађан – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ђорђе -Топлац – водомер 3/4”

– Алексић Јовица – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Слободан – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Новица – Топлац – водомер 3/4”

– Томић Радован – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Новица – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Горан – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”

– Ристић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 19.02.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић