Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 18.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 8 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Меметовић Фејза – Петра Лековића бр.8 – водомер 3/4” – нема нико кући

– Шешиваревић Миле – Петра Лековића бр.3 – водомер 3/4” – пукло стакло

– Марковић Слободан – Петра Лековића бр.19 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Богдановић Верка – Петра Лековића бр.21 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Маринковић Миливоје – Петра Лековића бр.18 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Димитријевић Милутин – Петра Лековића бр.16 – водомер 3/4” – нема нико кући

– Цветковић Стојадин – Петра Лековића бр.12 – водомер 3/4”- нема нико кући

– Марковски Предраг – Петра Лековића бр.10 – водомер 3/4” – пуна шахта воду

– Меметовић Драги – Петра Лековића бр.13/1 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Демић Љубиша – Петра Лековића бр.7 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Дураковић Ариф – Петра Лековића бр.11 – водомер 3/4” – не држи вентил

5.Контрола водомера код потрошача.

– Марковић Стојадин – Два Брата бр.6 – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

– Помоћни радник…………………...Станковић Горан

6.Замена водомера код потрошача:

– Илић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Илић Милован – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Јовановић Д.Чедомир – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Костић Јован – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Николић Јовица – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 18.02.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић