директор
Горан Ђорђевић дипл. екон.
e-mail goran.djordjevic@vodovodvranje.rs

извршни директор
Дејан Станојевић дипл. инж. саобраћаја
е-mail denzi017@gmail.com

директор сектора за техничке послове
Горан Стојановић дипл. инж. грађ.
e-mail goran.stojanovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за комерцијално-планске послове
Душан Ђорђевић дипл. екон.
e-mail dusan.djordjevic@vodovodvranje.rs

руководилац рачуноводства, финансијске оперативе и наплате
дипл. екон. Наташа Димитријевиц
e-mail natasa.trajkovic@vodovodvranje.rs

руководилац постројења  за прераду воде
дипл. инж. електр. Жаклина Златковић
e-mail zaklina.zlatkovic@vodovodvranje.rs

шеф службе на водозахвату ”Првонек”
дипл. инж. грађ. Живојин Митровић
e-mail zivojin.mitrovic@vodovodvranje.rs

руководилац службе грађевинске оперативе
дипл. инж. грађ. Горан Младеновић
e-mail gradjevinskaoperativa@vodovodvranje.rs

руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа
Горан Петровић
e-mail branaprvonek@gmail.com