директор

Марјан Станковић дипл. инж. грађ.

извршни директор
Влада Богдановић дипл. инж. грађ.
е-mail vlada.bogdanovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за техничке послове
Горан Стоjaновић дипл. инж. грађ.
e-mail goran.stojanovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за комерцијално-планске послове
Горан Ђорђевић дипл. економиста
e-mail goran.djordjevic@vodovodvranje.rs

директор сектора за финансијске послове
дипл. екон. Наташа Димитријевић
e-mail natasa.trajkovic@vodovodvranje.rs

руководилац постројења  за прераду воде
дипл. инж. електр. Жаклина Златковић
e-mail zaklina.zlatkovic@vodovodvranje.rs

шеф службе на водозахвату ”Првонек”
дипл. инж. грађ. Живојин Митровић
e-mail zivojin.mitrovic@vodovodvranje.rs

руководилац службе грађевинске оперативе
дипл. инж. грађ. Горан Младеновић
e-mail gradjevinskaoperativa@vodovodvranje.rs

руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа
Власта Трајковић
e-mail branaprvonek@gmail.com

директор правне службе

Предраг Јањић дипломирани правник

e-mail predrag.janjic@vodovodvranje.rs