Поштовани потрошачи,
овде можете наћи изјаве и захтеве, као и списак потребне документације у вези са пословима везаним за водоводну или канализациону мрежу, за физичка и правна лица.

 

Захтев за прикључење пословног објекта на водоводну мрежу
Захтев за прикључење стамбеног објекта на водоводну мрежу
Захтев за издавање сагласности за пројекте
Захтев за издавање услова за прикључење На водоводну и канализациону мрежу
Захтев за прикључење стамбеног објекта на канализациону мрежу
Захтев за прикључење пословног објекта на канализациону мрежу
Захтев за раздвајање потрошача са постојећег водомера
Изјава у вези са раздвајањем потрошача са постојећег водомера
Захтев за прикључење стамбено-пословног објекта на водоводну мрежу
Захтев за промену власништву на водомеру
Изјава у вези са преносом власништва водоводног прикључка
Захтев за прикључење стамбено-пословног објекта на канализациону мрежу
Потребна документација за добијање прикључка за водоводну и канализациону мрежу