Пријаве квара можете извршити на број телефона 064/819-86-78.

    Број телефона је активан 24 часа.