Пријаве квара можете извршити на бројеве телефона 064/819-87-67 и 064/819-86-78.

    Бројеви телефона су активни 24 часа.