Дана 23.03.2016. године почели су радови на замени цементно азбестних цеви у улици Партизански пут. Дужина цеви које ће бити замењене износи 1724метара, а постојећи Ø100 се мења са новим пречником цеви Ø 225 мм. Извођач радова је Беонант ДОО из Београда.

 P3230014

P3230017

P3230019