ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                          

Београдска бр.63

17500 Врање

880

15.03.2018.год.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.

124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку прилаже појашњења конкурсне

документације за јавну набавку МНД 21/2018 -Разна гвожђурија и завртњи с матицама.

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке МНД21/2018Разна гвожђурија и завртњи с матицама затражило је од наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање:Постовани,за партији број1 јавне набавке  под редним бројем
1 стоји корпа за смеце, молим вас дајте висе информација о којој корпи се ради

редни број 31  точак за колица  о којим колицима се ради

С поштовањем.

Одговор:

  1. Корпа за смеће је класична канцеларијска корпа за отпадке.
  2. Точак за колица од пуњене гуме за грађевинска колица.

                                            

                                                                                                                      Наручилац

                                                                                                                 ЈП ”Водовод” Врање

                                                                                                           Комисија за јавну набавку