ЈП “Водовод” Врање

Сл. бр.3336

Датум: 20.09.2019 године

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ВНУ 1/2019-Физичко обезбеђење

 

ПИТАЊЕ БР.1.

Напомињемо да сте најпре објавили ЈН 13.09.2019, потом објавили измену свих страна без ознака шта сте мењали 18.09.2019, потом објавили измену  свих страна без ознаке шта сте мењали  19.09.2019?

Молимо за тачну информацију кoје сте стране мењали 19.09.2019.

 

ОДГОВОР БР.1.

Приликом измене конкурсне документације за ВНУ 1/2019-Физичко обезбеђење која је извшена прво 18.09.2019 године , а затим 19.09.2019 године јасно је приликом уноса измене на Порталу јавних набавки у делу Остале информације написано у ком  делу је  извршена измена конкурсне документације, оба пута.

Измена је извршена на страни број 7 конкурсне  документације.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНУ 1/2019-                           ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ