Дел. број: 3327

Датум: 19.09.2019.год.

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ВНУ 1/2019-Физичко обезбеђење

 

ПИТАЊЕ БР.1.

У конкурсној документацији  за предметну ЈН БРОЈ 1/2019, на страни 7 у допуњеном делу везаном за Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања бр 4843 стоји датум од 27.11.2019.године. Да ли дошло до техничке грешке?

 

ОДГОВОР БР.1.

У измени конкурсне документације број 3305 од 18.09.2019 године на страни број 7. дошло је до  техничке грешке приликом уноса датума везаног за Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања број 4843 од 27.11.2018, а грешком је унето 27.11.2019. године.

Биће извршена измена конкурсне документације у том делу.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНУ 1/2019-                           ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ