Obaveštenje o produženju roka za prijem ponuda za gorivo