Obaveštenje o pokretanju pregovoaračkog postupka za licencu za program „naplata“