Организациона структура ЈП "ВОДОВОД" Врање

Водовод послује као јединствена целина. Актом генералног директора Водовода уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

Статутом, општим и другим актима Водовода, ближе се уређује унутрашња организација Водовода, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Водовода у складу са законом.

fabrika vode

За квалитетно обављење наведених делатности, поред довољних расположивих количина воде, потребно је имати и адекватан степен техничке опремљености система, одговарајућу кадровску структуру, као и добро обучене, организоване и мотивисане извршиоце.

ЈП ''Водовод'' Врање данас запошљава 231-ог радника, од тога 30 са високом стручном спремом укључујући једног доктора наука и једног магистра.

org sema

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93