О нама

Поред бране ''Првонек'', витални део система Ј.П. ''Водовод'' Врање је и постројење за пречишћавање сирове воде, чија изградња је почела 1986. године а 1988. године фабрика је пуштена у рад. У новијем периоду, у току 2011. године, урађен је главни пројекат и одпочели су радови на изградњи Мини хидро-електране ''Првонек'', која је свечано пуштена у рад 25. априла 2012. Године, а инвеститор МХЕ ''Првонек'' је Електропривреда Србије.

vodovod zgrada

Ј.П. ''Водовод'' Врање је основано ради:

 • обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса ради уредног задовољавања потреба наших потрошача; 
 • развоја и унапређења у обављању основне делатности;
 • обезбеђења техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
 • остваривања другог законом утврђеног интереса.

У складу са законом, Ј.П.''Водовод'' Врање може обављати све делатности за које испуњава прописане услове. Основна делатност Ј.П.''Водовод'' Врање је производња воде за пиће, сакупљање и пречишћавање отпадних вода. Осим основне делатности Ј.П. ''Водовод'' Врање може обављати и следеће делатности:

 • изградња путева и аутопутева,
 • изградња цевовода;
 • уклањање отпадних вода;
 • изградња хидротехничких објеката
 • рушење објеката;
 • припрема градилишта;
 • постављање водоводних, канализационих и грејних и климатизационих система;
 • техничко испитивање и анализе.

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93