МНУ 14/2018 – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА У ВРАЊУ – ПГД

194689 document 256x256

МНУ 14/2018 – Позив за подношење понуда

МНУ 14/2018 – Конкурсна документација

МНУ 14/2018 – Одлука о додели уговора

МНУ 14/2018 – Обавештење о закљученом уговору