На дан 14.03.2016.године ниво акумулације „Првонек“је на коти од 613,35. То подразумева да у   акумулацији има 18, 2 милиона метара кубних воде. Тренутно се  врши испуст воде путем темељног испуста и кроз турбине  од око 3 м3 у секунди. Прилив  у акумулацији  има тенденцију опадања.

brana12

brana13