На дан 18.03.2016.године ниво акумулације „Првонек“ је на коти од 613,48. То подразумева да у акумулацији има 18,5 милиона метара кубних воде. Тренутно се  врши испуст воде путем темељног испуста и кроз турбине од око 1,4 м3 у секунди. Прилив у акумулацији има тенденцију опадања.