194689 document 256x256

МНД 10/2019 – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

МНД 10/2019 – Конкурсна документација

МНД 10/2019 – Одлука о додели уговора

МНД 10/2019 – Обавештење о закљученом уговору