Дана 16.03.2016. године, у организацији KfW банке одржана је презентација „Менаџмент информационог система – МИС“ у Нишу. Презентација је одржана у оквиру програма водоснабдевања и канализације за општине средње величине у Србији и присуствовали су представници шест ЈКП Водовод из Србије. 

Дефинисан је начин коришћења информационог система за управљање подацима, одговорност за прикупљање, уношење и редовно ажурирање података према систематизацији радних места, као и друга питања у вези са оснивањем, одржавањем и коришћењем електронске базе података о пословању ЈП Водовод Врање.