НИВО ВОДЕ У АКУМУЛАЦИЈИ "ПРВОНЕК" 18.03.2016. године

На дан 18.03.2016.године ниво акумулације "Првонек" је на коти од 613,48. То подразумева да у акумулацији има 18,5 милиона метара кубних воде. Тренутно се  врши испуст воде путем темељног испуста и кроз турбине од око 1,4 м3 у секунди. Прилив у акумулацији има тенденцију опадања.

МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Дана 16.03.2016. године, у организацији KfW банке одржана је презентација "Менаџмент информационог система – МИС" у Нишу. Презентација је одржана у оквиру програма водоснабдевања и канализације за општине средње величине у Србији и присуствовали су представници шест ЈКП Водовод из Србије. 

Опширније...

НИВО ВОДЕ У АКУМУЛАЦИЈИ "ПРВОНЕК"

На дан 14.03.2016.године ниво акумулације "Првонек"је на коти од 613,35. То подразумева да у   акумулацији има 18, 2 милиона метара кубних воде. Тренутно се  врши испуст воде путем темељног испуста и кроз турбине  од око 3 м3 у секунди. Прилив  у акумулацији  има тенденцију опадања. Опширније...

Водовод наставља замену азбестних цеви

Замена застарелих азбестно-цементних цеви у водоводној мрежи у Врању биће настављена у другој половини марта, а радове ће изводити беградска фирма „Беонант“, најавио је директор Водовода Вене Здравковић. Опширније...

Крећу искључења, Симпо и Јумко без воде?

Водовод Врање је кренуо у акцију искључења са мреже потрошача са дуговањима, а овога пута неће бити недодирљивих, кажу надлежни из овог предузећа. Опширније...

Почетак реализације друге фазе замене цементно азбестних цеви

У понедељак 29.02.2016. године потписан је уговор о замени цементно азбесних цеви са извођачем радова.

Дана 02.03.2016. године одржан је прелиминарни састанак са предузећем Беонант Д.О.О. из Београда у вези реализације друге фазе замене цементно азбестних цеви који се финансира из кредита KWF банке.

Опширније...

ЈП Водовод Врање добио решење на елаборату зоне санитарне заштите Акумулације Првонек

brana krugЈП Водовод Врање  је добило решење о Зонама санитарне заштите на Акумулацији Првонек од стране Министарства здравља број 530-01-526 2015-10  од 07.012.2015.

Решење је добијено на основу Елабората о зонама санитарне заштите које је израдио Институт Јарослав Черни. Срества за израду елабората су обезбеђена од стране Министарства пољопривреде односно  Дирекције за воде, а на основу захтева и активности које је спровео пројектни тим ЈП "Водовод" Врања.

Опширније...

Изградња фекалне канализационе и атмосферске мреже у индустриjској зони "Бунушевац"

bunusevac1У току је и изградња фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације у индустријској зони "Бунушевац" у Врању, профила Ø 250 мм у дужини од 262 м.

Опширније...

Програм замене цеви и канализационих цеви, програм II, фаза 2

Ј.П. „Водовод“-Врање је 26.4.2012 године потписник „Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији „Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији“.Ово је други програм водоснабдевања за општине средње величине који финансира Влада Немачке преко КFW банке. Имплементација Програма II почела је јуна 2010. године, а планирано је да се заврши 2016. године.

Опширније...

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93