ЗАМЕНА ЦЕМЕНТНО АЗБЕСНИХ ЦЕВИ У ДРУГОЈ ВИСИНСКОЈ ЗОНИ

   У току је замена азбесно цементних цеви у улици Христијана Карпоша, друга по реду из програма II. Радове финансира ЈП"Водовод" Врање у сарадњи са KfW банком.

 

Извођач радова је оформио трећу екипу и јуче је почео ископ земље за постављање нових цеви. Дужина је 620 метара, а вредност 13 милиона динара. Замењују се постојеће и стављају полипропиленске цеви већег профила. Ово је ознака на цевима коју одобрава Светска здравствена организација, еколошка је и по стандардима Европске уније.

    Након ове следи улица Ђуре Ђаковића a затим Призренска. Прва улица из програма IIје Партизански пут у дужини од 1100 метара. Вредност радова у овом програму је 92 милиона динара. Друга висинска зона креће од ове улице преко улице  Александра Младеновића. То је вод који води до Бунушевца и Дубнице и за сва ова рубна подручја обезбеђује се квалитетно снабдевање водом.

1

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93