МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Дана 16.03.2016. године, у организацији KfW банке одржана је презентација "Менаџмент информационог система – МИС" у Нишу. Презентација је одржана у оквиру програма водоснабдевања и канализације за општине средње величине у Србији и присуствовали су представници шест ЈКП Водовод из Србије. 

Дефинисан је начин коришћења информационог система за управљање подацима, одговорност за прикупљање, уношење и редовно ажурирање података према систематизацији радних места, као и друга питања у вези са оснивањем, одржавањем и коришћењем електронске базе података о пословању ЈП Водовод Врање.

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93