ЈП Водовод Врање добио решење на елаборату зоне санитарне заштите Акумулације Првонек

ЈП Водовод Врање  је добило решење о Зонама санитарне заштите на Акумулацији Првонек од стране Министарства здравља број 530-01-526 2015-10  од 07.012.2015.

Решење је добијено на основу Елабората о зонама санитарне заштите које је израдио Институт Јарослав Черни. Срества за израду елабората су обезбеђена од стране Министарства пољопривреде односно  Дирекције за воде, а на основу захтева и активности које је спровео пројектни тим ЈП "Водовод" Врања.

brana krug

Решење о Зонама санитарне заштите на Акумулацији Првонек предвиђа:

Прва зона ( зона непосредне заштите) обухвата простор од 10 метара по хоризонтали од максималног нивоа језера.

Друга зона ( ужа зона заштите) обухвата простор од 500 метара по хоризонтали од максималног нивоа језера.

Трећа зона ( шира зона заштите) обухвата простор слива акумулације „Првонек“.

Желимо да информишемо  наше суграђане са правилима понашања приликом боравка на акумулацији Првонек а који су предвиђени овим решењем. Ближе објашњење у одељку за пројекте.

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93