Изградња фекалне канализационе и атмосферске мреже у индустриjској зони "Бунушевац"

У току је и изградња фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације у индустријској зони "Бунушевац" у Врању, профила Ø 250 мм у дужини од 262 м.

Укупна вредност радова за  изградњу фекалне канализационе мреже износи 1.863.204,40 динара без ПДВ-а, а укупна вредност радова за  изградњу атмосферске канализације износи 1.104.269,40 динара без ПДВ-а. ЈП "Водовод" Врање се обавезује да уговорене радове изведе у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

bunusevac1 bunusevac2

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93