Konkursna dokumentacija MND 15/2018 – Kvarcni pesak