Чланови надзорног одбора:

Председник надзорног одбора:

Горан Петровић дипл. екон.

Рођен је 26.04.1965. године у Врању. У периоду од 2004. до 2008. године био је одборник локалног парламента града Врања. Након тога, у периоду од 2008. до 2012. године био је генерални директор ЈП „Нови Дом“, председник Скупштине „Завода за пољопривреду“ и председник школског одбора ОШ „1. Мај“ у селу Вртогош. Тренутно је запослен у ЈП „Нови Дом“ Врање.

Чланови:

  1. Стојан Илић дипл. правник               

Рођен је 18.11.1964. године у Врању. Дипломирани правник је од 1988. године. Бави се адвокатуром од октобра 1992. године. Члан је надзорног одбора ЈП „Водовод“ Врање.

      2. Ђорђевић Божидар дипл. инж. маш.

Рођен је 17.06.1952. године у Врању. По занимању је дипломирани машински инжењер. У ЈП „Водовод“ Врање је запослен од 1987. Године најпре као руководилац фабрике воде а затим као технички директор. У периоду од 2004. до 2007. године био је генерални директор ЈП “Водовод” Врање, где је и тренутно запослен на пословима заменика генералног директора.

org sema