29.05.2018.год. - Одржавање

                                 Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за УТОРАК 29.05.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул.Радничкој – сабирна шахта код железничке станице и ул.1. маја,

2. Санација хаврије на прикључном воду у насељу Суви Дол за “БАТ”,

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у насељу Суви Дол,

4. Санација хаварије на прикључном вентилу у ул. Црнотравској 3,

5. Израда прикључка на водоводној мрежи по р.н. 327/18 у ул. Васе Смајевића.

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93