22.05.2018.год. - Лабораторија

Дневнe активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                      

   "Вoдовод" Bрање 22.05.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

- В.П.7036.1300 Каплара – Пролетерских Бригада – водомер Ø80

- Алексић Урош – Војвођанска бр.1/а – водомер 3/4”

- Димитријевић Мирослав - Војвођанска бр.22 – водомер 3/4”                               

- Георгијев Зоран - Николе Пашића бр.10 – водомер 3/4”

- Стошић Раде – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

- Стојковић Божа - Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

- Стојменовић Бранислав – Добривоја Стевановића бр.9 – водомер 3/4”

- Јовић Драган - Добривоја Стевановића бр.15 – водомер 3/4”

- Јовановић Војислав - Добривоја Стевановића бр.16 – водомер 3/4”

- Стојменовић Драган - Добривоја Стевановића бр.21 – водомер 3/4”

- Ристић Миодраг - Добривоја Стевановића бр.22 – водомер 3/4”

- Тасић Слободан – Народног Фронта бр.14 – водомер 3/4”

- Јовић живојин – Слађан - Народног Фронта бб – водомер 3/4”

- Стојменовић С.Петар - Народног Фронта бр.25 – водомер 3/4”

- Поповић Славољуб – Краља Милана бр.52 – водомер 3/4”

- Јањић Душан – Васе Смајевића бр.1 – водомер 3/4”

- Митић Љубинка - Васе Смајевића бр.15/1 – водомер 3/4”

- Тавчар Томислав - Васе Смајевића бр.5 – водомер 3/4”

- Михајловић Славољуб - Васе Смајевића бр.3 – водомер 3/4”

- Цветковић Дубравка бр.17 – Васе Смајевића бр.17 – водомер 3/4”

- Станковић Младен - Васе Смајевића бр.17/а – водомер 3/4”

- Настић Милан - Васе Смајевића бр.11 – водомер 3/4”

- Мимић Стојан - Васе Смајевића бр.19 – водомер 3/4”

- Петровић Бобан - Васе Смајевића бр.2/б – водомер 3/4”

- Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 1/2”

- Станковић Томислав - Јужноморавска бр.15/а – водомер 3/4”

- Стојановић Оливера - Ј ужноморавска бр.22 – водомер 3/4”

- Стајић Душан – Јужноморавска бр.30 – водомер 1/2”

- Манић Даница - Јужноморавска бр.21 – водомер 3/4”

- Цеков Радомир - Јужноморавска бр.34 – водомер 1/2”

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93