16.03.2018.год. - Одржавање

                            Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за ПЕТАК 16.03.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Боре Станковића

2. Наставак радова на реконструкцији водоводног прикључка од уличне цеви у ул. Танаска Рајића 8,

3. Изградња водоводне мреже по предрачуну у ул. 11. Конгресa (терминал),

4. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Радних бригада.

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93