Председник надзорног одбора

 

 

 

             Горан Мицић   dipl. еcc

 

 

 

Чланови

 

 

 

  1. Слободан Митровић   дипл. правник

 

 

 

     2. Наташа Димитријевић dipl. ecc.

 

 

 

                                                         СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА