Председник надзорног одбора:

 

 

             Дивна Томић  dipl. ecc

 

 

 

 

 

Чланови

 

 

  1. Стојан Илић дипл. правник

 

 

 

     2. Наташа Димитријевић dipl. ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА