Категорија: Јавне набавке

20.06.2022 ЈАВНА НАБАВКА 5-Д/2022 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Образац структуре цена Образац трошкова припреме понуде Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима Упуство понуђачима како да сачине понуду Модел – Оквирни...

Read More

14.06.2022. Јавна набавка 5-У -2022 Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности из делатности

Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Образац трошкова припреме понуде Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима 2022 Општи део и предмет набавке Техничка спецификација...

Read More

08.06.2022. Јавна набавка 1-Д/2022 Водоводни и канализациони материјал

Образац трошкова припреме понуде Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део Упутство понуђачима како да сачине понуду   ПАРТИЈА  1 – Спојни елементи за водовод од ЛГ и дуктилног лива...

Read More

05.05.2022. Јавна набавка 26-Д/2022 Стационарни аутоматски агрегат

Одлука о додели уговора Јавни позив Општи део-подаци о предмету набавке Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Критеријуми за доделу уговора Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац...

Read More

18.04.2022. Јавна набавка 31-Д/2022 Хемикалије за ППОВ

Јавни позив Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи део и предмет набавке Образац трошкова припреме понуде   ПАРТИЈА 1 Критеријуми за доделу...

Read More
Loading

Инфо сервис

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

ВРАЊЕ
27. јуна 2022., 07:38
Bez padavina.
Bez padavina.
18°C
Prognoza - 27. јуна 2022.
Dan
Bez padavina.
Bez padavina.
29°C
Noć
Bez padavina.
Bez padavina.
15°C
Više prognoze...