Категорија: Јавне набавке

18.01.2021. Јавна набавка 1-У/2020 Облагање одговарајућим прохромским лимом бетонских и металних када за припрему раствора за дозирање

Одлука о обустави поступка јавне набавке Општи део Tехничка спецификација Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Одлука о спровођењу поступка Опис критеријума за квалитативни избор привредних...

Read More

18.01.2021. Јавна набавка 16-Д/2020 Добра за потребе службе заштите

Одлука о додели уговора Општи део Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Образац трошкова припреме понуде Техничка спецификација Модел оквирног споразума...

Read More

31.12.2020. Јавна набавка 1-У/2020 Облагање одговарајућим прохромским лимом бетонских и металних када за припрему раствора за дозирање

Општи део Tехничка спецификација Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Одлука о спровођењу поступка Опис критеријума за квалитативни избор привредних субјеката са упутствима Упутство понуђачима како...

Read More

28.12.2020. Јавна набавка 16-Д/2020 Добра за потребе службе заштите

Општи део Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Образац трошкова припреме понуде Техничка спецификација Модел оквирног споразума Образац структуре...

Read More
Loading

Инфо сервис

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

ВРАЊЕ
7. марта 2021., 19:01
Uglavnom bez padavina.
Uglavnom bez padavina.
6°C
Prognoza - 7. марта 2021.
Dan
Uglavnom bez padavina.
Uglavnom bez padavina.
9°C
Noć
Bez padavina.
Bez padavina.
-2°C
Više prognoze...