Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Петак – 27.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Везивање бломбе на 30 водомера 3/4”,3 водомера 1/2V,3 водомера 1/2” и 2 водомера 1” и овера истих – завршено

– Контролор I………………………...Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Томић Боривоје – Нас.Ћосики – Вр.Бања – водомер 3/4” – водомер замењен

– Спасић Цанко – Охридска бр.20 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Лазаревић Славољуб – Охридска бр.5 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Станковић Живко – Охридска бр.2 – водомер 3/4” – водомер замењен

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Недељковић Душан – Чегарска бр.16 – нема цесни вентил

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 27.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић