Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Понедељак – 30.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I………………………...Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Спирић Димитрије – Охридска бр.17 – водомер 3/4” – Јовић Љиљана – Охридска бр.16 – водомер 3/4”

– Стошић Предраг – Охридска бр.13 – водомер 3/4”

– Цветановић Мимица – Охридска бр.11 – водомер 3/4”

– Трајковић Југослав – Охридска бр.12 – водомер 3/4”

– Михајловић Томислав – Охридска бр.8 – водомер 3/4”

– Костић Предраг – Мирослава Крлеже – бб

– Ристић Небојша – Мирослава Крлеже бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Власта – Мирослава Крлеже бр.14 – водомер 3/4”

– Анђелковић Влада – Мирослава Крлеже бр.20 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Митић Драган – Божидара Аџије бр.4 – нема притисак

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

– Мајстор………………………………….Спасић Перица

У Врању, 30.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић