Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                          

„Вoдовод“ Bрање 30.11.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Драгољуб – Милана Богдановића бр.1/а – водомер 3/4”

– Стојановић Милан – Руди Чајевца бр.6 – водомер 3/4”

– Алексић Милорад – Радосава Јовића бр.16/а – водомер 3/4”

– Анђелковић Томислав – Прол.Бригада бр.83 – водомер 3/4”

– Манчић Зорица – Радоја Домановића бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Весна – Пчињска бр.20 – водомер 3/4”

– Ристић М.Раде – Брегалничка бр.15 – водомер 3/4”

– Крон Рудолф – Брегалничка бр.23 – водомер 3/4”

– Стошић Павлина – Брегалничка бр.12/2 – водомер 3/4”

– Максић Љубинка – Брегалничкабр.26/а – водомер 3/4”

– Димић Томислав – Пере Мачкатовца бр.73 – водомер 3/4”

– Анђелковић Бора – Пере Мачкатовца бр.101 – водомер 3/4”

– Стојановић Петар – Пере Мачкатовца бр.93 – водомер 3/4”

– Илић Света – Пере Мачкатовца бр.62 – водомер 3/4”

– Златковић Славка – Пере Мачкатовца бр.62/а – водомер 3/4”

– Крстић Зоран – Пере Мачкатовца бр.76 – водомер 3/4”

– Митић Андреја – Пере Мачкатовца бр.78 – водомер 3/4”

– Миловановић Добривоје – Пере Мачкатовца бр.82 –водомер 3/4”

– Анђелковић Димче – Пере Мачкатовца бр.94 –водомер 3/4”

– Стојковић Томислав – Пере Мачкатовца бр.98 –водомер 3/4”

– Митић Сузана – Кнеза Милоша бр.33 – водомер 3/4”

– Павловић Дане – локал – Доктор Копше бр.2 – водомер 3/4”