Дневне активности

                           Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање30.08.2017.год.

 

  1. Замена водомера код потрошача:

– Василковић Зоран – Мајке Јевросиме бр.24 – водомер 3/4”

– Илић Стојанка – Мајке Јевросиме бр.3 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Мајке Јевросиме бр.7 – водомер 3/4”

– Јовановић Заре – Мајке Јевросиме бр.8/а – водомер 3/4”

– Златановић Добривоје – Мајке Јевросиме бр.10 – водомер 3/4”

– Арсић Цветко – Мајке Јевросиме бр.13 – водомер 3/4”

– Трајковић Душан – Мајке Јевросиме бр.16 – водомер 3/4”

– Јањић Влада -Мајке Јевросиме бр.17 – водомер 3/4”

– Јовић Миодраг – Мајке Јевросиме бр.22 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Мајке Јевросиме бр.28 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бр.3/а – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Краснићи Џемаил – Војводе Бојовића бр.9 – водомер 3/4”

– Илић Милош – Алберта Ајнштајна бр.23 – водомер 3/4”

– Анђелковић Славко – Хиландарска бб – водомер 3/4”

– Ивановић Божидар – Стевана Филиповића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Ружа – Мирка Сотировића бр.45 – водомер1/2”

– Парк – ЈКП Комрад – Кнеза Милоша – водомер 5/4”

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33- водомер 3/4”

– Стојановић Божидар – Андре Ђорђевића бр.2 – водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Драгослав – Мике Аласа бр.бб – водомер 3/4”

– Владимиров Часлав – Мике Аласа бр.5 – водомер 1/2”                                              

– Тодоровић Воја – Стевана Мокрањца бр.18/1 – водомер 3/4”

– Прокоповић Тихомир – Стевана Мокрањца бр.15 – водомер 3/4”

– Пешић Станиша – Стевана Мокрањца бр.21 – водомер 3/4”

– Илић Раде – Стевана Мокрањца бр.22 – водомер 3/4”

– Јовић Радисав – Стевана Мокрањца бр.24 – водомер 3/4”

– Живковић Милан -Стевана Мокрањца бр.31 – водомер 3/4”

– Младеновић Горан -Стевана Мокрањца бр.35 – водомер 3/4”

– Младеновић Слободан – Стевана Мокрањца бр.35/1 – водомер 3/4”

– Конотаревић Вукота – Партизанска – Билијар Клуб – водомер 3/4”

2.Баждарење контролног водомера 3/4” ради уградње за евиденцију у пословном простору код потрошача:

– Китановић Горан – Пролетерских Бригада бр.39

3.Монтажа водомера 3/4” за пословни постор за постављањем тештика испред главног водомера код потрошача:

– Димчић Љубиша