Поштовани потрошачи,

 

 

За пријаву квара и већих и мањих хаварија број телефона 065-401-72-60 Горан Петровић.

За пријаву штете настале услед хаварија број телефона 064-883-59-61 Милош Антић.