Дневнe активности

                              Сервиса за замену и поправку водомера                  

       „Вoдовод“ Bрање 30.07.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Кржевска Станка – Есперанто бр.4/1 – стан 26 – водомер 1/2V

– Максимовић Светозар – Сутјескина бр.51 – водомер 3/4”

– Максимовић Славољуб – Сутјескина бр.51 – водомер 3/4”

– Симоновић Благоје – Сутјескина бр.49 – водомер 1/2”

– Стојилковић Војислав – Сутјескина бр.36 – водомер 3/4”

– Пешић Душанка – Сутјескина бр.27 – водомер 3/4”

– Дејановић Р.Драган – Сутјескина бр.25 – водомер 3/4”

– Стаменковић Цветко – Сутјескина бр.23 – водомер 3/4”

– Петровић Властимир – Сутјескина бр.21 – водомер 1/2”

– Илић Бранко – Сутјескина бр.28 – водомер 3/4”

– Стаменковић Параскева – Сутјескина бр.26 – водомер 3/4”

– Ташковић Благоје – Сутјескина бр.18 – водомер 3/4”

– Тошић Нада – Сутјескина бр.16 – водомер 3/4”

– Марковић Станислава – Сутјескина бр.10 – водомер 3/4”

– Богдановић Момчило – Сутјескина бр.6 – водомер 3/4”

– Манчић Никола – Сутјескина бр.3/1 – водомер 3/4”

– Поповић Стојадин – Сутјескина бр.3 – водомер 3/4”

– Станковић Влада – Цетињска бр.34 б – водомер 3/4”

– Симоновић Зоран – Цетињска бр.35 – водомер 3/4”

– Митић Јован – Цетињска бр.32 – водомер 3/4”

– Петковић Славољуб – Цетињска бр.50/а – водомер 3/4”

– Ристић Милорад – Цетињска бр.4 д – водомер 3/4”

– Цвенчек Радмила – Цетињска бр.4ц – водомер 3/4”

– Галић Јован – Цетињска бр.10 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Бора – Цетињска бр.12 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стана – Цетињска бр.20 – водомер 3/4”

– Димитријевић Христољуб – Цетињска бр.26 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Ђорђевић Драган – Пере Мачкатовца бр.64/а