Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеЧетвртак 30.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Стајић Грозданка – Крагујевачка бр.7 – водомер 3/4”

– Недељковић Стојадин – Крагујевачка бр44. – водомер 3/4”

– Славојевић М.Раде – Крагујевачка бр.3– водомер 3/4”

– Анђелковић Бора – Крагујевачка бр.28 – водомер 3/4”

– Станковић Младен – Крагујевачка бр.34 – водомер 3/4”

– Новковић Мирослав – Мике Аласа бр.13 – водомер 3/4”

– Спасић Станоја – Мике Аласа бр.10– водомер 3/4”

– Манасијевић Александар – Мике Аласа бр.2 – водомер 3/4”

– Станојевић Радоје – Мике Аласа бр.1/а – водомер 3/4”

– Стојановић Слободан -Мике Аласа бр.1 – водомер 3/4”

– Николић Србољуб – Краља Стeфана Првовенчаног бр.46 – водомер 1/2V

– Пријић Соња – Краља СтeфанаПрвовенчаног бр.200/1стан 2 – водомер 1/2V                                                                                                        

– Антић Драган – Краља Стeфана Првовенчаног бр.200/4– водомер 1/2V

– Стојановић Стојанка – Војвођанска бр.4 – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”

– Ташковић Благоје – Ђуре Јакшића бр.6 – водомер 3/4”

– Јовић Милорад – Ђуре Јакшића бр.3 – водомер 3/4”

– Ташковић Љубиша – Ђуре Јакшића бр.8 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Звонимир – Ђуре Јакшића бр.1 – водомер 3/4”

– Миленковић Томислав – Ђуре Јакшића бр.13 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стојадин – Ђуре Јакшића бр.27 – водомер 3/4”

– Анастасовић Златанка – Опленачка бр.10 – водомер 3/4”

– Раденковић Бора – Крагујевачка бр.9 – водомер 3/4”

– Димитријевић Миле – Бранислав – Македонска бр.14 – водомер 3/4”

– Андрејевић Слободан – Обличка бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Владимир – Радована Драговића бр.21 – водомер 3/4”

– Стаменковић Новица – Обличка бр.2 – водомер 3/4”

– Момчиловић Душко – Видовданска бр.30 – водомер 3/4”

– Стајић Верка – Учитеља Милана бр.25/а – водомер 3/4”