Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                   Врање за ЧЕТВРТАК 30.03.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Партизански пут „Купининце“, колектор у кругу медицинског центра,

2. Израда прикључка на водоводној мрежи по р.н. 133/17 на Тргу братства и јединства,

3. Реконструкција канализационе мреже за „Купининце“ у ул. Партизански пут

4. Реконструкција канализационе шахте у ул. 22. Ударне дивизије и Булевар АВНОЈ-а,

5. Измештање водомера у водомерном окну по р.н. 190/17 у ул. Филипа Филиповића 16 а