Дневнe активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                    

   „Вoдовод“ Bрање 29.12.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Дејковић Веселин – Омладинска бр.19 – водомер 3/4”

– Станисављевић Власта -Омладинска бр.17 – водомер 3/4”

– Стајић ВојиславОмладинска бр.14 – водомер 3/4”

2.Преспајање водомера у шахти у улици Омладинској