Дневнe активности

                             Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 29.11.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Митић Јовица – Златиборска бр.8 – водомер 3/4”

– Стојановић Драгољуб – Милана Богдановића бр.1/а – водомер 3/4”

– Стојановић Милан – Руди Чајевца бр.6 – водомер 3/4”

– Алексић Милорад – Радосава Јовића бр.16/а – водомер 3/4”

– Анђелковић Томислав – Прол.Бригада бр.83 – водомер 3/4”

– Манчић Зорица – Радоја Домановића бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Весна – Пчињска бр.20 – водомер 3/4”

– Ристић М.Раде – Брегалничка бр.15 – водомер 3/4”

– Крон Рудолф – Брегалничка бр.23 – водомер 3/4”

– Стошић Павлина – Брегалничка бр.12/2 – водомер 3/4”

– Максић Љубинка – Брегалничкабр.26/а – водомер 3/4”

Стојановић Добринка – Пере Мачкатовца бр.50 – водомер 3/4”

– Стошић Милевка – Пере Мачкатовца бр.54 – водомер 3/4”

– Димић Томислав – Пере Мачкатовца бр.73 – водомер 3/4”

– Анђелковић Бора – Пере Мачкатовца бр.101 – водомер 3/4”

– Стајић Новица – Пере Мачкатовца бр.90/б – водомер 3/4”

– Стојановић Петар – Пере Мачкатовца бр.93 – водомер 3/4”

– Митић Бранко – Пере Мачкатовца бр.70/а – водомер 3/4”

– Илић Света – Пере Мачкатовца бр.62 – водомер 3/4”

– Златковић Славка – Пере Мачкатовца бр.62/а – водомер 3/4”