Сервиса за замену и поправку водомера                          

JП „Вoдовод“ Bрање 29.10.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Зоран – Благоја Паровића бб – водомер 3/4”

– Младеновић Часлав – Обличка бр.10 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Обличка бр.27 – водомер 3/4”

– Халас Гордана – Обличка бр.19 – водомер 3/4”

– Васиљевић Јелица  – Обличка бр.13 – водомер 3/4”

– Стевановић Душан – Обличка бр.12 – водомер 3/4”

– Манасијевић Трајко – Обличка бр.6 – водомер 3/4”

– Стаменковић Новица – Обличка бр.2 – водомер 3/4”

– Стојановић Слађан – Обличка бб – водомер 3/4”

– Андрејевић Миодраг – Обличка бб – водомер 3/4”

– Андрејевић Слободан – Обличка бб – водомер 3/4”

– Јовчић Славољуб – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Стошић Добривоје – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Стоилковић Бранислав – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Арсић Гордана – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Стајић Миомир – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Ристић Славко – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Павловић Ивица – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Симић Бранислав – Војводе Степе бр.3 – водомер 3/4”

– Маркић Звонко – Војводе Степе бр.2/1 – водомер 3/4”

– Стаменковић Стојан – Војводе Степе бр.2 – водомер 3/4”

– Шешиваревић Горан – Петрова Гора бр.9 – водомер 3/4”

– Василов Стамен – Петрова Гора бр.8 – водомер 3/4”

– Јовановић Божидар – Петрова Гора бр.5 – водомер 3/4”

– Јовановић Чедомир – Бошка Ђорђевића бр.5 – водомер 3/4”

– Величковић Радивоје – Бошка Ђорђевића бр.2 – водомер 3/4”

– Александров Владимир – Бошка Ђорђевића бр.9 – водомер 3/4”

– Ристић Виолета – Бошка Ђорђевића бр.12 – водомер 3/4”

– Станковић Најдан – Бошка Ђорђевића бр.1 – водомер 3/4”

– Јовић Томислав – Бошка Ђорђевића бр.19 – водомер 3/4”

– Михајловић Стана – Бошка Ђорђевића бр.6 – водомер 3/4”

– Арсић Иван – Верице Ђорђевић бр.16 – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

– Манић Петар – Симе Милошевића бр.11

– Манасијевић Драган – Коче Рацина бр10