Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за СРЕДА 29.08.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одгушење, чишћење и испирање канализације у ул. Ђуре Ђаковића и Моше Пијаде,                                                                             

2. Санација хаварије водоводне инсталације у нас. Ледена стена у вртићу “Сунце”

3. Реконструкција – бушење трупа пута у кругу касарне у ул. Краљевића Марка,

4. Израда водоводног прикључка у ул. 9. Маја.