Дневнe активности

      Сервиса за замену и поправку водомера                           

          JП „Вoдовод“ Bрање 29.05.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Здравствени центар Врање – Дом здравља – Боре Станковића – водомер Ø50

– Томић Васа – Мирослава Крлеже бр.16 – водомер 3/4”

– Стоилковић Душица – Масуричка бр.4а – водомер 3/4”

– Михајловић Александар  – Сутјескина бр.50 – водомер 3/4”

– Миленковић Слађан – Трг.7 Септембра – водомер 1/2”

– Милошевић Аница – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Сентић Срђан – Брестовац – Златокоп – водомер 3/4”

– Станковић Небојша  – Иве Андрића бр.27 – водомер 3/4”

– Стојилковић Тања – Иве Андрића бб – водомер 3/4”

– Поповић Миле – Иве Андрића бр.11 – водомер 3/4”

– Милосавњевић Момир – Пане Ђукића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Алберт – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Анђелковић Срећко – Рифата Бурџевића бр.15/а – водомер 3/4”

– Бакић Василије – Рифата Бурџевића бр.16/а – водомер 3/4”

– Стевановић Раде – Рифата Бурџевића бр.14/а – водомер 3/4”

– Поповић Мирјана – Рифата Бурџевића бр.13/а – водомер 3/4”

– Дисић Зоран – Рифата Бурџевића бр.11 – водомер 3/4”

– Јовић Јелена – Рифата Бурџевића бр.13 – водомер 3/4”

– Јовановић Станко – Рифата Бурџевића бр.4 – водомер 3/4”

– Раћиповић Бобан – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Бајрамовић Славољуб – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Јованка – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Зоран – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Сафет – Рифата Бурџевића бр.23 – водомер 3/4”

– Апостоловић Новица – Рентгенова бб – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Рентгенова бр.4 – водомер 3/4”

– Митић Даница – Рентгенова бр.6 – водомер 3/4”

– Ристић Александар – Француска бр.21 – водомер 3/4”

– Поповић Сретен – Француска бр.28 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Шабановић Шериф  – Делиградска бр.34

– Кућни савет 4 – 22.Децембар бр.2

– Младеновић Бора – Бранка Ташковића бр.5

– Величковић Рада – Виде Стојковића бр.9

– Стаменковић Дражен – Милентије Поповића Д5 бр.13 .