Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за УТОРАК 29.05.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул.Радничкој – сабирна шахта код железничке станице и ул.1. маја,

2. Санација хаврије на прикључном воду у насељу Суви Дол за “БАТ”,

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у насељу Суви Дол,

4. Санација хаварије на прикључном вентилу у ул. Црнотравској 3,

5. Израда прикључка на водоводној мрежи по р.н. 327/18 у ул. Васе Смајевића.