Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

  JП „Вoдовод“ Bрање 29.03.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Јавна чесма – Град Врање – Коче Рацина – водомер 3/4”

– Стојковић Бранислав – Краља Стефана Првовенчаног сол “Д” стан 19 – водомер 3/4”

– Јанковић Д.Драган – Пушкинова бб – водомер 3/4” – пукло стакло

– Стошић Борко – Ивана Мажуранића бр.1 – водомер 3/4”

– Меметовић Драган – Народног Фронта бр.1 – водомер 3/4”

– Јовановић Зоран – Радничка бр.11 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Тања – Дунавска бр.5 – стан 3 – водомер 3/4”

– Илић Љубиша – Душана Стаменковића бб – водомер 3/4”

– Ибраимовић Бошко – Делиградска бр.24 – водомер 3/4”

– Бајрамовић Богољуб – Делиградска бр.17 – водомер 3/4”

– Раимовић Најдан – Делиградска бр.34 – водомер 3/4”

– Алијевић Станиша – Делиградска бр.36 – водомер 3/4”

– Раимовић Салија – Делиградска бр.40 – водомер 3/4”

– Станојковић Петар – Делиградска бр.26 – водомер 3/4”

– Фејзић Риста – Делиградска бр.23/а – водомер 3/4”

– Јашаревић Дурмиш – Делиградска бр.14 – водомер 3/4”

– Јовановић Александар – Краља Милана бр.12 – водомер 3/4”                                                                                                                                        – Вучковић Славољуб – Краља Милана бр.18 – водомер 3/4”

– Стаменковић Јовица –  Краља Милана бр.113 – водомер 3/4”

– Словић Срђан – Краља Милана бр.111 – водомер 3/4”

– Станојковић С.Борка – Краља Милана бр.81 – водомер 3/4”

– Нешић Мирослав – Краља Милана бр.69 – водомер 3/4”

– Крстић Зоран –  Краља Милана бр.67 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Слободан – Краља Милана бр.20 – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Краља Милана бр.16 – водомер 3/4”

– Станојковић Милутин – Вељка Влаховића бр.47/а – водомер 3/4”

– Пешић Станица – Вељка Влаховића бр.33 – водомер 3/4”

– Младеновић Живко – Вељка Влаховића бр.32 – водомер 3/4”

– Илић Милош – Мишић Срђан –  Вељка Влаховића бр.36 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Вељка Влаховића бр.44 – водомер 3/4”

– Златковић Раде – Вељка Влаховића бр.36 – водомер 3/4”

– Стојановић Бранко – Вељка Влаховића бр.45 – водомер 3/4”

– Петронијевић Душан – Вељка Влаховића бр.43 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Тасић Добросав – Цељска бр.6/а

– Станковић Јовица – Војводе Танкосића бр.2

– Асановић Шериф – 9.Југовића бр.49

– Ђорђевић Живорад – Пролетерских Бригада