Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Среда – 29.01.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4”,писање извештај за истих и фарбање 30 водомера 3/4”

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 6 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………..Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Костић Весна – Баба Златина бр.25 стан 21 – водомер 1/2”

– Стамбена заједница – Гаврила Принципа бр.8 -10 – водомер 3/4” – пукло стакло

– Богдановић Јасмина – зграда – Саве Ковачевића бр.11 – водомер 3/4”

– Костић Јовица – Пере Цветановића бр.31 – водомер 3/4”

– Костић Весна – Баба Златина бр.25 – стан 21 – водомер 1/2”

– Колев Драгиша – Владимира Вујовића бр.5/а – водомер 3/4”

– Николић Данијела – Владимира Вујовића бб – водомер 3/4”

– Тасић Станојко – Владимира Вујовића бр.18 – водомер 3/4”

– Митић Миомир – Владимира Вујовића бр.11/а – водомер 3/4”

– Младеновић Чедомир – Владимира Вујовића бр.14 – водомер 3/4”

– Величковић Градимир – Владимира Вујовића бр.12 – водомер 3/4”

– Станковић Слободан – Владимира Вујовића бр.10 – водомер 3/4”

– Ненков Сава – Владимира Вујовића бр.9 – водомер 3/4”

– Јањић Стојадин – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Алексић Мирослав – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Јовановић Саша – Бранка Голубовића бр.22/9 – водомер 3/4”

– Стојчић Часлав – Бранка Голубовића бр.8 – водомер 3/4”

– Станковић Слађана – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Марковић Душан – Бранка Голубовића бр.21/9 – водомер 3/4”

– Петров Никола – Бранка Голубовића бр.26 – водомер 3/4”

– Трајковић Милорад – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Цветковић Слободанка – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Иванов Зоран – Бранка Голубовића бр.16 – водомер 3/4”

– Владимиров А.Радивоје – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Стевановић Светозар – Бранка Голубовића бр.13 – водомер 3/4”

– Момчиловић Горан – Бранка Голубовића бр.6 – водомер 3/4”

– Ајрединовић Бошко – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Петров Цане – Бранка Голубовића бр.24 – водомер 3/4”

– Ајрединовић Новица – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Манић Жарко – Бранка Голубовића бр.2 – водомер 3/4”

– Манов Милча – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Рангелов Јован – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Стошић Драгослав – Бранка Голубовића бр.21 – водомер 3/4”

– Миладинов Станча – Бранка Голубовића бр.15 – водомер 3/4”

– Тасић Славко – Бранка Голубовића бр.17 – водомер 3/4”

– Миленковић Мирослав – Бранка Голубовића бр.19 – водомер 3/4”

– Стојменов Станимир – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Станковић Александра – Бранка Голубовића бр.20 – водомер 3/4”

– Андрејевић Драган – Бранка Голубовића бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Власта – Бранка Голубовића бр.21/б – водомер 3/4”

4.Очитавање водомера код потрошача:

– Воће промет – хладњача – Бледска бр.1

– Мајстор………………………………..Тасић Бранислав

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

У Врању, 29.01.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић